Click here for English version.


Ons boer op die plaas Elandsnek, tussen Hopetown en Strydenburg in die Karoo. In 1993 het is begin om met die Meatmasters te eksperimenteer. Sedert 1995 het ons begin om streng seleksie toe te pas.Die basis waarop ons Meatmaster kudde gebouis,was deur baie goeie Wit Dorper ooie met van die beste Damara ramme wat ons op daardie stadium kon bekom te paar. Dit het nie baie jare geneem om die ander skape wat ons op daardie sadium mee geboer het met Meatmasters te vervang nie.
Ons pas baie streng seleksie toe en het net die beste ooi en ramlammers teruggehou vir onsself of om aan medetelers te verkoop. Slegs ongeveer 5% van die ramlammers wat ons speen word gehou as vervangingsramme en verkoopsramme. Die wat nie voldoen aan die standard nie word by ons plaaslike slagpale geslag. Ons ekstensiewe boerdery praktyk bepaal hoofsaaklik waarvoor ons selekteer. Behalwe vir strukturele korrekteid, vrugbaarheid, aanpasbaarheid, selekteer ons vir ‘n “middle of the road” tipe, hulle moet maklik maklik kan beweeg omdat hulle ver moet beweeg om by hulle kos en water uit te kom. Alhoewel alle kleure volgens die rasstandaard aanvaarbaar is, is ons voorkeur kleure rooi, bruin en “chocolate”. Hierdie kleure is kleure wat goed kamoefleer. Kamoeflering is vir ons baie belangrik omdat ongetiertes ‘n groot probleem in ons omgewing is.
Ons boer met trope van 150 tot 200 en pas meerram-paring toe. Behalwe vir ‘n uitgesoekte klompie wat ons ramme wissel en waarvan ons rekord hou.Dit is moeilik om rekord te hou van al die diere omdat ons heeltemal ekstensief met hulle boer. Omdat die meeste van ons skape al op baie goeie standard is, kry ons baie keer dat ons beter lammers uit ander troppe speen as die spesifieke trop waarvan ons rekord hou.

Onder normale omstandighede kry ons skape net‘n soutlek. Wanneer dit baie droog is sal ons veral die ooie met lammers ‘n gebalanseerde lek gee. Meeste van die jare sal ons net 1keer doseer, in uiterste gevalle 2 keer. Wanneer toestande baie moeilik raak gee ons hul ‘n vitamien en mineral aanvulling. Ons ent hulle slegs teen bloednier.

Die goeie eienskappe van die Damara(gehardheid, vrugbaarheid, ongelooflike moederinstink, tropgebondenheid, goeiehaarkwalitet, ens) en die goeie eienskappe van die Dorper(goeie bouvorm, groei en goeie melkproduksie) komplimenteer en vul mekaar goed aan. Dit is ‘n voorreg om met hierdie ongelooflike ras te kan boer.

'n Groot deel van ons inkomste word gegenereer uit slaglammers. Dit is dus vir ons belangrik om lammers te produseer wat goed gradeer en wat aanvaarbaar is vir die abattoirs sowel as die verbruikers. Die Meatmaster stel ons glad nie teleur nie. Onder is ‘n grafiek wat die gradering van ons slaglammers vir 2013 voorstel. Hierdie lammers het onder ekstensiewe toestande groot geword, het net ‘n soutlek ontvang en is direk vanaf die veld geslag.

Die gemiddelde gewig van hierdie lammers was 17.1 kg